otevřená stará kniha a na ní jsou odložené brýle

Mezi pravopisem a mluvnicí

Většina lidí tyto dva pojmy neřeší a v každodenní komunikaci je běžně zaměňuje. Že ani vy nevíte úplně jistě, jaký je mezi nimi rozdíl? Nevadí. Kdybyste to někdy potřebovali, tady to máte.

JAK TO TEDY JE?

Mluvnice neboli gramatika je podle výkladu ASCS (Akademického slovníku českého jazyka) nauka o stavbě jazyka, o jazykových prostředcích spojujících slova ve věty a o výstavbě textu, zahrnující syntax a v některých jazycích morfologii.

Lidsky:

Rodilý mluvčí nedělává mluvnické chyby. Tyto věci se učíme od mala a úplně celý život odposlechem a nápodobou. Všechny tyto oblasti pak máme přirozeně pod kůží. Mluvím o stavbě vět, o slovosledu, o přirozeném používání mateřeského jazyka. Ano, je rozdíl mezi hovorovou a spisovnou češtinou. Ano, jsou i výjimky. Ale obecně platí, že rodilý mluvčí spíše gramatickou chybu neudělá.

Aha, a kde tedy tolik chybujeme? No, v tom již zmíněném pravopisu. Co je to pravopis?

Pravopis neboli ortografie má ke gramatice velmi blízko. Slovníková definice ASCS říká, že ortografie je souhrn pravidel o používání písmen a diakritických znamének při zaznamenávání jazykových projevů, pravopis.

SSJC (Slovník spisovného jazyka českého) definuje pravopis jako souhrn pravidel o zaznamenávání spisovných jazykových projevů písmem; ortografie

Lidsky:

Sem patří všechny ty zapeklitosti, které jsme se ve škole museli učit zpaměti. Vlastní jména a psaní velkých písmen, vyjmenovaná slova, skloňování, časování, s/z, i/y, použití ě, odvozená slova, slova cizího původu ale i dělení slov a použití členících znamének.

Tedy, pravopis s gramatikou si jsou blízko, ale přece jen, nejsou stejné. Úzce spolupracují a jeden bez druhého dokonalý text nevytvoří. 

A PROČ TO VŮBEC ŘEŠIT?

Záleží, jestli musíte. Vlastně, buďte rádi, pokud nemusíte. Je jedno, jestli vše umíte, nebo nemáte potřebu to řešit.

Co ale dělat, když v hloubi duše tušíte, že by jste na tom možná měli trochu zapracovat? No, asi na tom zapracovat. Ale nebojte se, nenechám vás v tom. Pomůžu vám s tím. Pravidelně budou přibývat (nejen) články na konkrétní témata. Dokonce si v komentářích můžete psát o to, co by vám pomohlo.

 Doufám, že vám moje budoucí mininaťuknutí se všemi těmi složitostmi pomůžou.

A co když se tím ale vůbec osobně nechci zaobírat? Nevadí. Plně chápu, že chcete své množství energie a času věnovat vaší odbornosti. A mám řešení.

Právě jste našli někoho, kdo to za vás rovnou může vyřešit i udělat!

 

 

Zdroj 1: Internetová jazyková příručka: Hledání konkrétního slova nebo tvaru slova: gramatika. Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [cit. 2020-09-09]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=gramatika

Zdroj 2: Internetová jazyková příručka: Hledání konkrétního slova nebo tvaru slova: pravopis, ortografie. Internetová jazyková příručka: https://prirucka.ujc.cas.cz [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [cit. 2020-09-09]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pravopis a https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ortografie

Pokud vás můj článek zaujal, můžete si vybrat a kliknout. Děkuji 🙂

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *